Romin Slovakia spol s.r.o.

Kopernica 225
SK-96701 Kremnica
Tel.: +421456789061
Fax: +421456789060
E-mail: office@romin.sk

ICO: 31645852
DPH: SK2020480154

Romin.sknenesie zodpovednosť za obsah, správnosť a formu jednotlivých príspevkov.
Nemôžeme niesť zodpovednosť za aktuálnosť, korektnosť, úplnosť a kvalitu uvedených informácií.

Používanie výrobkov z ponuky Romin.sk je na vlastnú zodpovednosť.Dôrazne upozorňujeme na to, že nepreberáme ŽIADNU zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním stránkyRomin.sk.

V prípade „odkazov“ ide vždy o „živé“ (dynamické) odkazy. Ak zistite, že niektorý odkaz už nie je aktuálny alebo obsahuje nezákonný obsah, prosíme vás, aby ste nás o ňom čo najskôr informovali.

Webový projekt od PROSECO