Hlavné body

Jazyk

Kde nás nájdete

Predstavenie

Spoločníci:
100 % Concept Pet HeimtierprodukteGmbH, Rakúsko

Predmet podnikania:
Ťažba a spracovanie bentonitu

Miesto výroby:
Kopernica 225, 96701 Kremnica, Slovenská republika

Umiestnenie:
Romin má na Slovensku jeden z najlepších zdrojov bentonitu v Európe, z ktorého sa na mieste vyrába mimoriadne kvalitné stelivo pre mačky a výrobky na technické účely.

Počet pracovníkov:
približne 55

Kapacita:
približne 60 000 ton

Sortiment:
Prírodné biele štandardné, ultra a parfumované stelivá pre mačky. Náš výnimočný bentonit sa používa aj pri technických výrobkoch určených na spracovanie v zlievarňach, stavebníctve, na izoláciu a liečebné účely.

Budúcnosť/ciele:
Ukážkový podnik na Slovensku