Reinhard REICHEL
Konateľ

Ing. Ctibor BROKES
Riaditel spolocnosti

Ing. Milan STAS
Zastupca riaditelà Technik 

    Katarina PAPEZOVA
         Úctovníctvo

Beata TICHA
Administratívne oddelenie 

Suzana BARATOVA
Manažment kvality

Michal MAJDAN
Geológ