Impressum / Datenschutz

Romin Slovakia spol s.r.o.

 

Kopernica 225
SK-96701 Kremnica
Tel.: +421456789061
Fax: +421456789060
E-mail: office@romin.sk

ICO: 31645852
DPH: SK2020480154

Romin.sknenesie zodpovednosť za obsah, správnosť a formu jednotlivých príspevkov.
Nemôžeme niesť zodpovednosť za aktuálnosť, korektnosť, úplnosť a kvalitu uvedených informácií.

Používanie výrobkov z ponuky Romin.sk je na vlastnú zodpovednosť.Dôrazne upozorňujeme na to, že nepreberáme ŽIADNU zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním stránkyRomin.sk.

V prípade „odkazov“ ide vždy o „živé“ (dynamické) odkazy. Ak zistite, že niektorý odkaz už nie je aktuálny alebo obsahuje nezákonný obsah, prosíme vás, aby ste nás o ňom čo najskôr informovali.

Vyhlásenie k informačnej povinnosti

 (Vyhlásenie o ochrane údajov)

 

Na ochrane Vašich osobných údajov nám mimoriadne záleží. Vaše údaje preto spracovávame výlučne na základe zákonných ustanovení (GDPR, telekomunikačný zákon 2003). V týchto informáciách o ochrane údajov Vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v rámci našej internetovej stránky.

 

 

Kontakt s nami

Ak sa s nami skontaktujete prostredníctvom formulára na internetovej stránke alebo e-mailu, budú sa Vaše uvedené údaje na účely spracovania dopytu a pre prípad ďalších otázok u nás archivovať po dobu šesť mesiacov. Tieto údaje bez Vášho súhlasu neposkytneme tretím osobám.

 

 

V zásade máte právo na informáciu, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenos, odvolanie a namietanie údajov. Ak máte pocit, že spracovanie Vašich údajov porušuje práva o ochrane údajov alebo sú inak porušené Vaše nároky na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť na dozorujúcom úrade. V Slovensku je to Úrad na ochranu údajov.

 

 

 

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

 

Romin Slovakia spol. s r.o., Kopernica 225, SK-96701 Kremnica

Tel.: +421 45 6789 062, e-mail: office@romin.sk