Bentonit:

je nerast, ktorý savoľne vyskytuje v prírode a ktorý vzniká za určitých podmienok rozkladom vulkanického popola. Slovenský bentonit patrí ku kvalitatívne najlepším a vyznačuje sa vysokou absorpciou, svetlou farebnosťou a výnimočnými technickými vlastnosťami. Bentonit sa okrem vysokokvalitného slovenského ložiska nachádza už len v Grécku (Milos), Bavorsku (Južné Nemecko), Českej republike, Veľkej Británii, na Cypre a v Španielsku. Po zavretí štôlne sa krajina zalesní a navráti do prírodného stavu.Tým sa zabezpečí dlhodobé obhospodarovanie prírodných zdrojov.