Kvalita a logistika

Všetky výrobky podliehajú pravidelnej kontrole kvality od surovín až po hotový výrobok pripravený na zaslanie.

Základom našej filozofie kvality sú nielen príslušné normy, ale aj osobitné požiadavky zákazníka.

Snažíme sa ponúkať spoľahlivé logistické služby a zabezpečiť pre našich európskych zákazníkov vysokú mieru plnenia ich požiadaviek.
Naša filozofia kvality je každoročne kontrolovaná podľa ISO 9001